top of page

Advies Raad van State over het wetsvoorstel houdende wijzigingen "zwangerschapsafbreking"

De Raad van State -in haar advies van 24 februari 2020- stelt vast dat de wetgever een grote beoordelingsruimte heeft voor de keuzes die hij maakt inzake zwangerschapsafbreking, gelet op de rechtspraak van het Europees Hof van de rechten van de mens en van het Grondwettelijk Hof.
Het wetsvoorstel blijft volge