top of page

Geen handsfree én gsm uit = toch boete

Artikel 8.4 Wegverkeersreglement bepaalt dat behalve wanneer zijn voertuig

stilstaat of geparkeerd is, de bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare

telefoon die hij in de hand houdt.


In een arrest van 14 januari zegt het Hof van Cassatie dat het openbaar ministerie niet

hoeft te bewijzen dat de bestuurder het toestel ook echt gebruikt heeft, om hem een boete te kunnen opleggen.


Volgens het Hof van Cassatie mag het woord ‘gebruik’ dus ruim geïnterpreteerd worden. In het arrest van 14 januari staat: ‘In zijn normale betekenis houdt dit in dat het gebruik niet wordt beperkt tot een welomschreven handeling ­zoals bellen of sms’en en dat het in de hand houden door de bestuurder van een draagbaar telefoontoestel tijdens het rijden impliceert dat het toestel wordt ­gebruikt.'


De gsm gewoon in de hand hebben volstaat.


Een uitgeschakelde gsm in de hand hebben volstaat dus ook (!)


Opletten dus!


link naar arrest:
8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Conclusies in strafzaken een gunst, geen recht

Bij arrest van de 2de Kamer van het Hof van Cassatie van 20.09.2022 werd geoordeeld dat artikel 152, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de partijen die wensen te conclud

bottom of page