top of page

Verplichting tot opleggen alcoholslot verscherpt

In een arrest van het Hof van Cassatie van 7 januari 2020 i.v.m. de beoordelingsmarge van de rechter om af te wijken van de principiële verplichting om een alcoholslot op te leggen, werden de lijntjes door het Hof fijntjes uitgelegd.


Het Hof stipt duidelijk aan dat de rechtbank nog steeds in alle vrijheid zelf beslist om welke redenen zij eventueel verkiest om het alcoholslot niet op te leggen.


De financiële overwegingen, zoals in dit dossier één van de redenen zijn, kunnen dus evengoed als zelfstandige reden gelden om het alcoholslot niet op te leggen.


Aangezien de sanctie al snel tot 3.500,00 EUR kan oplopen, kan het dus opportuun zijn om de inkomsten aan de rechtbank voor te leggen, niet zozeer om de boetes laag te houden maar mogelijks zelfs om te verhinderen dat een alcoholslot wordt opgelegd.


Ignace LAPLAESE

64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bij arrest van de 2de Kamer van het Hof van Cassatie van 20.09.2022 werd geoordeeld dat artikel 152, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de partijen die wensen te conclud

bottom of page