top of page

Advocaat Politierechtbank  advocaat verkeersrecht advocatenkantoor pro deo advocaat

 advocaat politierechtbank,

Mter. Laplaese is sinds 2018 plaatsvervangend rechter in de Politierechtbank West-Vlaanderen.

 

Advocatenkantoor Byvoet & Laplaese specialiseert zich in hoofdzaak in het verkeersrecht (Politierechtbank) en het familierecht (echtscheiding, erkenning, bemiddeling, etc..). 

 

Wij staan zowel de gedaagde, als diens maatschappij bij in alle materies hieromtrent; strafrechtelijke verdediging, burgerlijke afhandeling, regresrecht, etc... Een advocaat kan in de Politierechtbank de cliënt vooral bijstaan bij het bekomen van gunstige resultaten aangaande strafmodaliteiten: straffen met uitstel, voorwaardelijke straffen, werkstraffen, alternatieve straffen,....

Advocaat Politierechtbank brugge

Wordt u vervolgd voor een verkeersovertreding (zoals bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie en dronkenschap, of andere inbreuken op het verkeersrecht)? 

Een advocaat verkeersrecht is een advocaat die gespecialiseerd is in het verkeersrecht. Zij of hij helpt mensen die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeluk, vervolgd worden voor een verkeersovertreding of andere verkeersgerelateerde juridische problemen hebben. De advocaat verkeersrecht kan hen bijstaan in het opstellen van een verweer, het voeren van onderhandelingen met verzekeraars en het verdedigen van hun rechten in een rechtszaak.

Wenst u vergoeding te bekomen als slachtoffer van een verkeersongeval? Advocaat Verkeersrecht Brugge

​Advocatenkantoor Brugge besteedt aandacht aan al deze aspecten van het recht.

bottom of page