top of page

AANHANGWAGEN VERPLICHT TE VERZEKEREN

In een recent arrest van het Hof van Cassatie van 6 oktober 2020, sprak het Hof zich uit over de verzekeringsplicht m.b.t. aanhangwagens.


Krachtens artikel 1, tweede lid, WAM-wet, worden aanhangwagens gelijkgesteld met motorrijtuigen.


Verder bepaalt diezelfde wet in artikel 2, § 1, eerste en tweede lid, WAM dat motorrijtuigen alleen worden toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd is.


Artikel 3, § 1, zesde lid, WAM tenslotte bepaalt dat de verzekering met betrekking tot een door artikel 1 met een motorrijtuig gelijkgestelde aanhangwagen alleen de schade moet dekken die door de niet gekoppelde aanhangwagen wordt veroorzaakt.


Het Hof trekt daaruit als besluit dat “enkel dat in geval van samenloop tussen de WAM-verzekering van de trekker en de WAM-verzekering van de aanhangwagen of in geval van niet-verzekering van de aanhangwagen, de WAM-verzekering van de trekker dekking verleent voor de aansprakelijkheid bij het gebruik van de hieraan gekoppelde aanhangwagen.”.


Anders gezegd: Uit het voorgaande volgt dat de eigenaar die een aanhangwagen in het verkeer brengt zonder het voorafgaandelijk sluiten van een BA-verzekering strafbaar is.


Het al dan niet gekoppeld zijn van de aanhangwagen aan een trekker doet aan deze strafbaarheid niet af.Ignace LAPLAESE

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page